Герб
Средняя школа № 34 г. Могилева
Познавая самого себя, мы познаем весь мир!
Не проста ў словы я гуляю, на роднай мове размаўляю
«Могилев в лицах»

Музей боевой славы

Совет ТОС  микрозоны № 9

Безопасный маршрут

Центр допризывной подготовки

Первичная организация БРСМ СШ №34Год науки
Паліца 8. Печать E-mail
21.04.2013

11. Матэрыял для пазакласнай работы

1. Віктарына «Моўныя скарбы роднага краю»
2. Вечарына «Ён і сёння з намі, наш Купала»
3. Віктарына «Выдатныя дзеячы Беларусі»
4. Віктарына. Іван Мележ. «Людзі на балоце»
5. Гульня «Скарагаворкі»
6. Гульня па творчасці Янкі Купалы і Якуба Коласа
7. Гульня-конкурс па творчасці Янкі Купалы
8. Гульня-падарожжа «Беларусь — краіна маёй будучыні»
9. Інтэлектуальнае шоу «Адзін супраць усіх»
10. Крыжаванка «Новая Зямля» Якуба Коласа
11. Крыжаванка «Жыцце і творчасць Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча»
12. Лінгвістычная гульня «Краіна загадак»
13. Лінгвістычны конкурс. 9 клас. Беларуская мова і літаратура
14. Лінгвістычны турнір. 5 клас
15. Лінгвістычны турнір. 6 клас
16. Лінгвістычны турнір. 7 клас
17. Лінгвістычны турнір. 8 клас
18. Літаратурная віктарына. Васіль Быкаў. Жыццё і творчасць
19. Літаратурная віктарына
20. Жыццё і творчасць Максіма Багдановіча
21. Літаратурная гульня «Хто хоча стаць дзесяцібальнікам?»
22. Моўная Віктарына. «Што я ведаю аб прыродзе сваёй краіны»
23. Літаратурна-гістарычная гульня «Поле цудаў»
24. Успамін аб мінулым
25. Гульня «Хто жадае стаць выдатнікам»
26. Вандроўка па родным краі
27. Гульня «Хто жадае стаць міліянерам»
28. Пазакласнае мерапрыемства «Мая Беларусь»
29. Мая Радзіма — Беларусь. Гістарычная гульня
30. Урок-падарожжа «Брэсцкая крэпасць-герой»
31. Гульня-расповед «Масленіца»
32. Свята «Гуканне вясны»
33. Лінгвістычны аўкцыён «Беларускі кірмаш»
34. Літаратурна-музычная кампазіцыя «Хто мы? Мы — беларусы»
35. Гульня-падарожжа ў мінулае «Што ты ведаеш пра зямлю, на якой жывеш?»
36. «Поле цудаў» у гасцях у беларускай мовы
37. «Запрашаем на кірмаш»
38. Свята «Масленіца»
39. Літаратурная гадзіна «Чараўнік паэтычнай стыхіі»
40. Інтэлектуальная гульня «Каляндар ведаў»
41. КВЗ «Беларуская мова з задавальненнем»
42. Літаратурны мантаж «Радзіма мая дарагая»
43. Завочнае падарожжа «Зямля, дзе пачаўся твой лёс»
44. Конкурс інтэлектуалаў «Краязнаўчы калейдаскоп»
45. Конкурс чытальнікаў
46. Інсцэніроўка «Цар Ірад»
47. Гульня «Адзін за ўсіх, усе за аднаго»
48. Конкурс прыказак і прымавак
49. Урок спаборніцтва «Зямля бацькоў — мая зямля»
50. Класная гадзіна «Твая зямля, твая Радзіма названа светла — Беларусь!»
51. Інфармацыйна-музычная гадзіна, прысвечаная М.Багдановічу


12. Матэрыял па вывучэнні творчасці беларускіх пісьменнікаў

1. М.Багдановіч
2. Р.Барадулін
3. Я.Баршчэўскі
4. П.Броўка
5. Я.Брыль
6. С.Будны
7. В.Быкаў
8. А.Вялюгін
9. А.Вярцінскі
10. Ц.Гартны
11. М.Гарэцкі
12. Н.Гілевіч
13. Л.Дайнека
14. Л.Дранько-Майсюк
15. К.Каліноўскі
16. В.Карамазаў
17. У.Караткевіч
18. К.Крапіва
19. Я.Колас
20. Я.Купала
21. Е.Лось
22. М.Лужанін
23. І.Мележ
24. І.Навуменка
25. А.Пісьмянкоў
26. Е.Полацкая
27. А.Ставер
28. М.Танк
29. П.Трус
30. Т.Хадкевіч
31. Л.Якубовіч
32. Я.Янішчыц
33. Беларусь — цуд некранутай прыроды
34. Біблія — вечная і дзівосная кніга
35. Загадкі
36. Свет загадак і цудаў


13. Займальны матэрыял

1. Анаграмы
2. Прыказкі і прымаўкі для правядзення моўных хвілінак на ўроках беларускай мовы
3. Афарызмы вядомых людзей
4. Крылатыя выслоўі для правядзення моўных хвілінак на ўроках беларускай мовы
5. Фразеалагізмы, іх значэнне і рускія эквіваленты
6. Займальныя квадраты
— Тэма «Садавіна і ягады»
— Тэма «Птушкі»
— Тэма «Абутак»
— Тэма «Грыбы»
— Тэма «Часткі цела»
— Тэма «Гародніна»
7. Крыжаванка. Тэма «Адзенне»
8. Тэма «Расліны»
9. Тэма «Мэбля. Посуд»
10. Ці ведаеце вы?
11. Ці ведаеце вы?
12. Тэма «Прадукты харчавання»
13. Разгадай — ка
14. Тэма «Школьныя прылады»
15. Займальны квадрат. Тэма «Рыбы»
16. Загадкі — рыфмаванкі
17. Загадкі — пытанні
18. Загадкі — апісанні
19. Дапішыце словы
20. Галаваломка «Дрэвы»
21. Галаваломка «Грыбы»
22. Час моўных адкрыццяў
23. Гульня «Збяры скарагаворку»
24. Гульня «Пакажы тое, аб чым гаворыцца»
25. Гульня «Хто хутчэй»
26. Лішнія словы
27. Гульня «Ланцужок слоў»
28. Гульня «Хто хутчэй»
29. Гульня «Эстафета»
30. Займальны квадрат. Тэма «Жывёлы»
31. У свеце слоў, з’яў і фактаў
32. Непакорлівыя назоўнікі
33. Рэбусы
34. Лесвічкі
35. Ромб М
36. Сцяжок Д
37. Шчодрасць слова
38. Удалы жарт увагі варт (вясёлая віктарына)
39. Метаграмы
40. Займальная віктарына для вучняў 9-х класаў
41. Лагагрыфы
42. Шарады
43. Займальная віктарына «Паўтарай —ка»


14. Творчыя работы вучняў

1. Вершы
2. Нататкі
3. Сачыненні
4. Казкі
5. Ілюстрацыі да літаратурных твораў
6. Кніжкі-малышкі


15. Матэрыял па юбілейных датах і падзеях

1. Юбілеі беларускіх пісьменнікаў у 2013 годзе
— Кніга «Да юбілейных вечарын»
2. Карызна Уладзімір Іванавіч
3. Бутрамееў Уладзімір
4. Гарэцкі Максім Іванавіч
5. Маўр Янка
6. Бачыла Алесь
7. Шымук Віктар Міхайлавіч
8. Багдановіч Максім
— «Зорка Венера ўзышла над зямлёю» (інтымная лсрыка М. Багдановіча)
— Светлы ж след будзе вечна жывым (да гісторыі архіўнай спадчыны М. Багдановіча)
— М. Багдановіч і Гародня
— Аўтографы М. Багдановіча
— «Маёвая песня» М. Багдановіча гучыць па-балгарску і па-руску
— Першая дарадца паэта
— Зваротак. Спосабы выражэння зваротка (урок бел. мовы ў 8 класе)
— Жыццёвы і творчы шлях М. Багдановіча (урок бел. літ. у 9 класе)
— Хто мы такія? Што мы за народ? (літ. вечарына, прысвечаная 120-годдзю з дня нарадждэння М. Багдановіча)
— Настаўнік Адам Ягоравіч... (нататкі, народжаныя падарожжам на радзіму бацькі М. Багдановіча)
— І застаўся ты ў нашых думках (сцэнарый паэтычна-музычнай гасцёўні)
— Твае песні жывуць на зямлі...
9. Славуты пясняр беларускага народа Янка Купала
— Сімволіка вобразаў у драме «Раскіданае гняздо» Я. Купалы (урок бел. літ. у 9 класе)
— Паэма «Бандароўна» Янкі Купалы: сюжэт, героі (урок бел. літ. у 9 класе)
— Мадэль ідэальнага існавання ў паэме "Яна і я"Я. Купалы (урок бел. літ. у 9 класе)
— Вобраз Бандароўны як увасабленне знешняй і ўнутранай прыгажосці (урок бел. літ. у 9 класе)
— Па Купалаўскіх мясцінах
— Паэма «Курган» Я. Купалы (літаратурны зрэз у 7 класе)
— Пад купалам Купалавага храма
— Жыццё і творчасць Я. Купалы (крыжаванка)
— Купалаўскі запаведнік

10. Незгасальнае святло беларускай паэзіі

М. Танк
— «Адчуваю полымя жывое» (М. Танк — класік бел. літ 20 ст.)
— Падарожжа даўжынёй у жыццё...
— Вывучэнне тэмы «М. Танк» (10 клас) (выкарыстанне модульнай электроннай тэхналогіі)
— «Прайсці праз вернасць» (літ. муз. кампазіцыя)

11. Я. Колас
— Сцежкамі паэта
— Урок бел. мовы на матэрыяле твораў Я. Коласа (9 клас). Тэма: Тыпы выказнікаў, спосабы іх выражэння
— урок бел. мовы на матэрыяле паэмы «Новая зямля» Я. Коласа (6 клас). Тэма: Род і лік назоўнікаў
— Тэставыя заданні па творах Я. Коласа
— Праблема развіцця народных талентаў у паэме «Сымон-музыка» Я. Коласа (урок бел. літ. у 10 класе)
— Вобразы Сымона і Ганны ў паэме «Сымон-музыка» Я. Коласа (урок бел. літ. у 10 класе)
— урок бел. літ. па раздзеле «Дзядзька-кухар» паэмы «Новая зямля» Я. Коласа ў у 7 класе. Тэма: Самы светлы талент — дабрата
— Тэст па паэме «Сымон-музыка» ў 10 класе
— «Свая зямля — вось што аснова» (гульня па матывах паэмы «Новая зямля» Я. Коласа
— Літаратурны турнір па аповесці «У Пасескай глушы» Я. Коласа (урок бел. літ. у 9 класе)
— «І сёння з намі Колас і Купала...» (пазакласнае мерапрыемства)
— «Сцежкамі Я. Коласа» (інтэлектуальная гульня ў 5, 6 класах)
— Урок-педагагічная майстэрня па паэме «Сымон-музыка» Я. Коласа
— Замалёўкі да паэмы Я. Коласа «Новая зямля»


16. Тыдзень беларускай мовы і літаратуры


 
« Пред.
Официальный интернет-портал  Президента РБ
Министерство образования РБ
УпрОбрМогОблИсполкома
Отдел образования МГИК
Администрация Октябрьского района г. Могилева.
Детский правовой сайт


© 2009–2017 ГУО «Средняя школа № 34 г. Могилева»
212029, г. Могилев, ул. Габровская, 16. Email: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Размещение в Интернет МГКУП «ЦГИС», г. Могилев. Cвидетельство о регистрации официального сайта.
Статистика посещений сайта
Если вы заметили ошибку в тексте на нашем сайте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter