Герб
Средняя школа № 34 г. Могилева
Познавая самого себя, мы познаем весь мир!
Не проста ў словы я гуляю, на роднай мове размаўляю
«Могилев в лицах»

Музей боевой славы

Совет ТОС микрозоны № 9

Безопасный маршрут

Центр допризывной подготовки

Первичная организация БРСМ СШ №34Год науки
Главная arrow Ученикам arrow Факультативные занятия по учебным предметам
Факультативные занятия по учебным предметам Печать E-mail
15.01.2016

Выбираем факультативы на 2016/2017 учебный год
Предложения факультативных курсов по предметам.


«Беларуская мова» і «Беларуская літаратура»

 1. Грані слова: ад гука да сказа, V клас.
 2. Сакрэты словазмянення і формаўтварэння, VІ клас.
 3. Слова ў тэксце, VІІ клас.
 4. Гэты няпросты просты сказ, VІІІ клас.
 5. Складаны сказ без складанасці, ІХ клас.
 6. Практыкум па арфаграфіі беларускай мовы, Х клас.
 7. Практыкум па пунктуацыі беларускай мовы, ХІ клас.
 8. «Браму скарбаў сваіх адчыняю...», V клас.
 9. «Слова — радасць, слова — чары...», VІ клас.
 10. Таямніца паэзіі і загадка прозы, VІІ клас.
 11. Незвычайнае літаратуразнаўства: вывучэнне твора ў яго родавай і жанравай спецыфіцы, VІІІ клас.
 12. «Выкажыся, каб я цябе ўбачыў!» (Мастацтва вусных выказванняў), ІХ клас.
 13. Пад ветразем спасціжэння і творчасці, Х клас.
 14. Шукаем шэдэўры!.. (Вопыты літаратурных даследаванняў), ХІ клас.
 15. Грані слова, V клас.
 16. «Мой родны кут...» (краязнаўства), V клас.
 17. Маўленчы этыкет, V клас.
 18. Развіццё маўлення, V—VІ класы.
 19. Культура маўленчых паводзін, VІІ клас.
 20. Стылістыка тэксту, VІІІ—ІX класы.
 21. Пішам сачыненні, VІІІ—ІX класы.
 22. Беларуская антрапаніміка, VІІІ клас.
 23. Беларуская тапаніміка, ІX клас.
 24. Цяжкія пытанні сінтаксісу і пунктуацыі, ІX клас.
 25. Комплексны аналіз тэксту, X клас.
 26. Майстэрства перакладу, X клас.
 27. Уводзіны ў журналістыку, X клас.
 28. Беларуская традыцыйная культура ў люстэрку мовы, X клас.
 29. Майстэрства пераказу, XІ клас.
 30. Мова і культура, XІ клас.
 31. Малады даследчык, XІ клас.
 32. Практыкум па беларускай мове, X—XІ класы.
 33. Рыторыка, X—XІ класы.
 34. *Рыхтуемся да алімпіяды па беларускай мове: лінгвістычны конкурс, Х—ХІ класы ліцэяў і гімназій.[1]
 35. Падагульняльны факультатыўны курс па беларускай мове, ІХ — ХІ (Х — ХІ) класы.
 36. Тэатр як від мастацтва, V клас.
 37. Асновы тэатральнай культуры, VI клас.
 38. Беларуская літаратура і тэатр, VII клас.
 39. Тэатры Беларусі, VIII клас.
 40. Юны карэспандэнт, VIII клас.
 41. Беларускі фальклор (апавядальныя жанры), V клас.
 42. Беларускі фальклор (каляндарна-абрадавая паэзія), VI клас.
 43. Беларускі фальклор (сямейна-абрадавая паэзія), VII клас.
 44. Выразнае чытанне, VI клас.
 45. Выразнае чытанне і пераказ, VIІ клас.
 46. Выразнае чытанне і мастацкае расказванне, VIII клас.
 47. Лірычная проза як фенаменальная з’ява ў літаратуры XX стагоддзя, Х—ХІ класы.
 48. Асновы журналістыкі, ХІ клас.
 49. Паэтыка цвёрдых вершаваных формаў, Х—ХІ класы.
 50. Старажытная беларуская літаратура, ІХ клас.
 51. Мастацкая літаратура і гісторыя, ХІ клас.
 52. Пейзажны свет беларускай паэзіі, ХІ клас.
 53. Культурная спадчына антычнасці ў беларускай і сусветнай літаратуры, ІХ клас.
 54. Беларускі фальклор, ІХ—Х класы.
 55. Беларуская паэзія 20-х гадоў XX стагоддзя. Жанры. Стылі. Постаці, Х клас.
 56. Беларуская літаратура пачатку XX стагоддзя, Х клас.
 57. Беларускі мадэрнізм і літаратура пачатку XX стагоддзя, ІХ—Х класы.
 58. Асновы вершазнаўства, Х—ХІ класы.
 59. *Рыхтуемся да алімпіяды: водгук, вуснае выказванне, Х—ХІ класы ліцэяў і гімназій.

Предлагаются факультативные курсы по предметам «Русский язык» и «Русская литература»

 1. Л. А. Худенко. «Кладовая слов русского языка», V класс;
 2. Т. А. Дикун. «Погружаемся в интересный мир образования и правописания слов», VI класс;
 3. Р. С. Сидоренко. «Поэтические гимны морфологии», VII класс;
 4. Т. В. Игнатович. «От значения к написанию», VIII класс;
 5. Е. Е. Долбик. «Секреты синтаксиса и пунктуации», IX класс.
 6. И. М. Саникович. «Функциональная стилистика русского языка», X класс;
 7. В. Ф. Русецкий. «Культура речи», X класс;
 8. Л. А. Мурина. «Современная риторика: основы речевого общения», XI класс;
 9. С. Н. Захарова. «Союз волшебных звуков чувств и дум» (занимательное введение в литературоведение), V класс;
 10. О. И. Царева, Г. М. Юстинская. «"Обыкновенное чудо": содружество литературы и других видов искусства», VI класс;
 11. О. И. Царева, Г. М. Юстинская. «"Бывают странные сближенья": литература, история, живопись, музыка», VII класс;
 12. Н. В. Голубович. «"Человек — ... это звучит гордо": русская литература как художественная летопись Человека» , VIII класс;
 13. М. Г. Лобан, И. Л. Чернейко. «"Под сенью дружных муз...": художественный образ в литературе, живописи, музыке», IX класс;
 14. Н. П. Капшай, Е. А. Темушева. «"Во всем мне хочется дойти до самой сути": познание мира и человека в литературе русского реализма», X класс;
 15. Т. В. Сенькевич. «"Нужны новые формы": традиции и новаторство в русской литературе XX — XXI вв.», XI класс.
 16. Т. В. Игнатович. «На уроке и после урока (готовимся к олимпиаде по русскому языку и литературе)», X — XI классы филологического направления;
 17. Т. В. Игнатович. «Русский язык в алгоритмах», XI класс физико-математического и химико-биологического направлений;
 18. Т. В. Игнатович. «Правильность речи: языковые и речевые нормы», XI класс филологического направления.

Предлагаются факультативные курсы по предмету «Математика»

V класс:

 1. «Тропинками математики» (авторы — С. А. Гуцанович, Н. В. Костюкович);
 2. «Решение текстовых задач» (автор — В. Д. Герасимов);
 3. «Математика после уроков» (автор — Т. С. Безлюдова).

VI класс:

 1. «Путешествия с математикой» (авторы — С. А. Гуцанович, Н. В. Костюкович);
 2. «Решение текстовых задач» (автор — В. Д. Герасимов);
 3. «Математика после уроков» (автор — Т. С. Безлюдова).

VII класс:

 1. «Алгебра учит рассуждать» (авторы — К. О. Ананченко, Л. Г. Королева);
 2. «Школьная геометрия: многообразие идей и методов» (авторы —Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень);
 3. «Решение текстовых задач» (автор — В. Д. Герасимов);
 4. «Математика после уроков» (автор — Т. С. Безлюдова).

VIII класс:

 1. «Алгебра учит рассуждать» (авторы — К. О. Ананченко, И. А. Корнеева);
 2. «Школьная геометрия: многообразие идей и методов» (авторы —Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень).

IX класс:

 1. «Алгебра учит рассуждать» (авторы — К. О. Ананченко, А. И. Караневская);
 2. «Школьная геометрия: многообразие идей и методов» (авторы —Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень);
 3. «Угадай и докажи» (автор — Т. О. Пучковская);
 4. «Повторяем математику» (автор — И. Г. Арефьева, И. Ю. Семина, Т. В. Ячейко).

X класс:

 1. «Алгебра учит рассуждать» (авторы — К. О. Ананченко, В. Н. Криштапович);
 2. «Школьная геометрия: многообразие идей и методов» (авторы —Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень);
 3. «Повторяем математику» (автор — И. Г. Арефьева, И. Ю. Семина, Т. В. Ячейко).

XI класс:

 1. «Алгебра учит рассуждать» (автор — К. О. Ананченко, Т. Т. Талькова);
 2. «Школьная геометрия: многообразие идей и методов» (авторы —Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень).

Предлагаются факультативные курсы по предмету «Химия»

VII класс

 1. Пособие для учащихся «В стране чудесной химии» для 7 класса общеобразовательных учреждений с русским (белорусским) языком обучения авторов Е. Я. Аршанского, Л. А. Конорович (Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010, 2012).
 2. Пособие для учителей «В стране чудесной химии» для 7 класса общеобразовательных учреждений с русским (белорусским) языком обучения авторов Е. Я. Аршанского, Л. А. Конорович (Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010, 2012).

VIII класс

 1. Пособие для учащихся «Любознательным о тайнах вещества» для 8 класса общеобразовательных учреждений с русским (белорусским) языком обучения авторов Е. А. Бельницкой, Н. В. Манкевич, Г. С. Романовец (Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010, 2012).
 2. Пособие для учителей «Любознательным о тайнах вещества» для 8 класса общеобразовательных учреждений с русским (белорусским) языком обучения авторов Е. А. Бельницкой, Н. В. Манкевич, Г. С. Романовец (Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010, 2012).

IX класс

 1. Пособие для учащихся «Продолжаем открывать тайны вещества» для 9 класса общеобразовательных учреждений с русским (белорусским) языком обучения авторов Т. А. Колевич, Вад. Э. Матулиса, Вит. Э. Матулиса (Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010, 2012).
 2. Пособие для учителей «Продолжаем открывать тайны вещества» для 9 класса общеобразовательных учреждений с русским (белорусским) языком обучения авторов Т. А. Колевич, Вад. Э. Матулиса, Вит. Э. Матулиса (Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010, 2012).

X класс

 1. Пособие для учащихся «Удивительный мир неорганической химии» для 10 класса общеобразовательных учреждений с русским (белорусским) языком обучения авторов Т. А. Колевич, Вад. Э. Матулиса, Вит. Э. Матулиса (Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010, 2012).
 2. Пособие для учителей «Удивительный мир неорганической химии для 10 класса общеобразовательных учреждений с русским (белорусским) языком обучения авторов Т. А. Колевич, Вад. Э. Матулиса, Вит. Э. Матулиса (Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010, 2012).

XI класс

 1. Пособие для учащихся «Удивительный мир органической химии» для 11 класса общеобразовательных учреждений с русским (белорусским) языком обучения авторов Ф. Ф. Лахвича, О. М. Травниковой (Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010, 2012).
 2. Пособие для учителей «Удивительный мир органической химии» для 11 класса общеобразовательных учреждений с русским (белорусским) языком обучения авторов Ф. Ф. Лахвича, О. М. Травниковой (Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010, 2012).

Предлагаются факультативные курсы по предмету «География»

 1. Начальный курс географии. 6–7 классы. Путешествия по географической карте: учебно-методический комплекс / О. В. Кадацкая [и др.]. — Минск: Аверсэв, 2011, 2012;
 2. География материков и стран. 8 класс. По странам и континентам: -методический комплекс / Е. А. Зыль, О. П. Рабушко — Минск: Аверсэв, 2011, 2012;
 3. География материков и стран. 9 класс. Евразия — материк контрастов: учебно-методический комплекс / Н. В. Науменко, Н. Л. Стреха — Минск: Аверсэв, 2011, 2012;
 4. География Беларуси. 10 класс. Земля белорусская: учебно-методический комплекс / П. С. Лопух — Минск: Аверсэв, 2011, 2012;
 5. Общая география. 11 класс. География и современность: учебно-методический комплекс / П. С. Лопух, Ю. А. Гледко, — Минск: Аверсэв, 2011, 2012;
 6. Кошелев В. С., Краснова М. А. Этот загадочный древний мир. 5 класс.
 7. Цемушаў С. М. Беларускія землі ад старажытнасці да сярэдзіны XIII ст. 6 клас
 8. Воронович В. М. На пороге нового времени. 7 класс.
 9. Варонін В. А. Беларускія землі ў складзе Вялікага Княства Літоўскага. 7 клас.
 10. Луговцова С. А. Всемирная история нового времени, XVI — XVIII вв.: страны и люди. 7 класс.
 11. Кудраўцава С. А. Беларускія землі ў складзе Рэчы Паспалітай. 7 класс.
 12. Кошелев В. С., Краснова М. А. История нового времени (конец XVIII — начало XX века). Становление индустриальной цивилизации. 9 класс.
 13. Корзюк А. А., Паноў С. В. Беларускія землі ў складзе Расійскай імперыі: фарміраванне індустрыяльнага грамадства і нацыі (канец ХVІІІ — пачатак ХХ ст.). 9 клас
 14. Космач Г. А., Кошелев В. С., Краснова М. А. Всемирная история новейшего времени, 1918–1945 гг.: проблемы войны и мира. 10 класс.
 15. Космач Г. А., Кошелев В. С., Краснова М. А. Всемирная история новейшего времени, 1918–1945 гг.: проблемы войны и мира. 10 класс.
 16. Паноў С. В. Ад БССР да Рэспублікі Беларусь: выбар шляхоў развіцця. 11 клас.
 17. Историческая азбука. Программа факультативных занятий для 5 класса общеобразовательных учреждений с 12-летним сроком обучения.
 18. Занимательная археология. Программа факультативных занятий для 5 класса общеобразовательных учреждений с 12-летним сроком обучения. Библия как памятник истории и литературы. Программа факультативных занятий для 6 класса общеобразовательных учреждений.
 19. История географических открытий. Программа факультативных занятий для учащихся 7-8 классов общеобразовательных учреждений с 12-летним сроком обучения.
 20. Храмы, замкі і палацы Беларусі. Праграма факультатыўных заняткаў для 7 класа агульнаадукацыйных устаноў з рускай і беларускай мовамі навучання. История географических открытий. Программа факультативных занятий для учащихся 7-8 классов общеобразовательных учреждений с 12-летним сроком обучения. для вучняў 9 класа агульнаадукацыйных
 21. Восточный вопрос в международных отношениях (с конца XVIII в. — до 30-х годов ХХ в.). Программа для 9 класса общеобразовательных учреждений с 12-летним сроком обучения.
 22. Асновы вучнеўскай даследчай працы па гісторыі. Праграма факультатыўных заняткаў для вучняў 9 класа агульнаадукацыйных устаноў з 12-гадовым тэрмінам навучання.
 23. Всемирная история в тестах и задачах. Программа факультативных занятий для 10 класса общеобразовательных учреждений с 11-летним сроком обучения.
 24. История китайской цивилизации. Программа для 11–12 классов общеобразовательных учреждений с 12-летним сроком обучения.
 25. История России: основные вехи развития общества и государства. Программа факультативных занятий для 10–11 классов общеобразовательных учреждений с 11-летним сроком обучения.
 26. Палітыка беларусізацыі ў 1920-я гг. Праграма факультатыўных заняткаў для 10 класа агульнаадукацыйных устаноў.
 27. История китайской цивилизации. Программа для 11–12 классов общеобразовательных учреждений с 12-летним сроком обучения.
 28. История России: основные вехи развития общества и государства. Программа факультативных занятий для 10–11 классов общеобразовательных учреждений с 11-летним сроком обучения.
 29. Основы источниковедения. Программа факультативных занятий для учащихся 10–11 класса общеобразовательных учреждений с 11-летним сроком обучения.
 30. Введение в историческую науку. Программа для 12 класса общеобразовательных учреждений с 12-летним сроком обучения.
 31. Мировые войны в истории ХХ в. Программа для 12 класса общеобразовательных учреждений с 12-летним сроком обучения.
 32. Теория и практика тестирования по истории. Программа факультативных занятий для 11 класса общеобразовательных учреждений с 11-летним сроком обучения.
 33. Обобщающий факультативный курс по всемирной истории Новейшего времени. Учебная программа факультативных занятий для XI класса.
 34. Абагульняючы факультатыўны курс па гісторыі Беларусі. Учебная программа факультативных занятий для IX–XI (X–XI) классов.
 35. Гісторыя Беларусі ў імёнах і падзеях. Вучэбная праграма факультатыўных заняткаў для 11 класа.

Предлагаются факультативные курсы по предмету "Всемирная история"и «История Беларуси»


Предлагаются факультативные курсы по предмету «Биология»

VII класс

 1. Программа факультативных занятий «Мир культурных растений» для VII класса общеобразовательных учреждений с русским (белорусским) языком обученияавтора Е. В. Борщевской (Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010).
 2. Пособие для учащихся «Мир культурных растений» для VII класса общеобразовательных учреждений с русским (белорусским) языком обучения автора Е. В. Борщевской(Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010).
 3. Пособие для учителей «Мир культурных растений» для VII класса общеобразовательных учреждений с русским (белорусским) языком обучения автора Е. В. Борщевской (Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010).

VIII класс

 1. Программа факультативных занятий «Занимательный мир животных» для VIII класса общеобразовательных учреждений с русским (белорусским) языком обученияавторов В. В. Гричика, М. Ю. Немчинова(Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010).
 2. Пособие для учащихся «Занимательный мир животных» для VIII класса общеобразовательных учреждений с русским (белорусским) языком обученияавторов В. В. Гричика, М. Ю. Немчинова(Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010).
 3. Пособие для учителей «Занимательный мир животных» для VIII класса общеобразовательных учреждений с русским (белорусским) языком обученияавторов В. В. Гричика, М. Ю. Немчинова (Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010).

VII-VIII классы

 1. Программа факультативных занятий «Дикая природа Беларуси» для VII-VIII классов общеобразовательных учреждений с русским (белорусским) языком обученияавторов В. В. Гричика, И. В. Богачевой. Программа напечатана в сборнике Программы факультативных занятий для общеобразовательных учреждений по естественно-математическому направлению (Минск: НИО, 2009).
 2. Пособие для учащихся «Дикая природа Беларуси» для VII-VIII классов общеобразовательных учреждений с русским (белорусским) языком обученияавторов В. В. Гричика и др. (Минск: Адукацыя і выхаванне, 2009).
 3. Пособие для учителей «Дикая природа Беларуси» для VII-VIII классов общеобразовательных учреждений с русским (белорусским) языком обученияавторов В. В. Гричика, И. В. Богачевой, И. Р. Клевец (Минск: Экоперспектива, 2009).

IX класс

 1. Программа факультативных занятий «Физиологические и гигиенические аспекты здоровья человека» для IX класса общеобразовательных учреждений с русским (белорусским) языком обученияавтора О. Н. Рогожникова (Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010).
 2. Пособие для учащихся «Физиологические и гигиенические аспекты здоровья человека» для IX класса общеобразовательных учреждений с русским (белорусским) языком обучения автора О. Н. Рогожникова(Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010).
 3. Пособие для учителей «Физиологические и гигиенические аспекты здоровья человека» для IX класса общеобразовательных учреждений с русским (белорусским) языком обученияавтора О. Н. Рогожникова (Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010).

X класс

 1. Программа факультативных занятий «Введение в биотехнологию» для X класса общеобразовательных учреждений с русским (белорусским) языком обученияавторов А. Г. Песнякевича, М. Ю. Немчинова (Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010).
 2. Пособие для учащихся «Введение в биотехнологию» для X класса общеобразовательных учреждений с русским (белорусским) языком обученияавторов А. Г. Песнякевича, М. Ю. Немчинова (Минск: Адукацыя і выхаванне, 2011).
 3. Пособие для учителей «Введение в биотехнологию» для X класса общеобразовательных учреждений с русским (белорусским) языком обученияавторов А. Г. Песнякевича, М. Ю. Немчинова (Минск: Адукацыя і выхаванне, 2011).
 4. «Обобщающий факультативный курс по биологии для X-XI классов» для учреждений общего среднего образования (www. adu. by).

Предлагаются факультативные курсы по предмету «Обществоведение»

 1. Основы экономических знаний. V-XI классы.
 2. Мир человека. IX класс.
 3. «Жизнь общества». X класс.
 4. Основы предпринимательства. X-XI классы.
 5. Человек в современном мире. XI класс.
 6. Основы идеологии белорусского государства. XI класс.
 7. Обобщающий факультативный курс по обществоведению. XI класс.
 8. Культура и религия (X–XI классы )
 9. Демократия в повседневности (XI класс)
 10. Основы религиоведения (XI класс)

Предлагаются факультативные курсы по предметам «Трудовое обучение», «Черчение»

Обслуживающий труд

V класс

 1. Кружевница.
 2. Учимся экономии и бережливости.
 3. Праздники и традиции.
 4. Ниточный дизайн.
 5. Бисероплетение.
 6. Творческая мастерская.
 7. Основные техники росписи ткани.
 8. Мастацкая апрацоўка саломкі.

VI класс

 1. Декоративно-прикладное искусство Беларуси.
 2. Кружевница.
 3. Учимся экономии и бережливости.
 4. Праздники и традиции.
 5. Ниточный дизайн.
 6. Лоскутная техника (пэчворк).
 7. Бисероплетение.
 8. Творческая мастерская.
 9. Основные техники росписи ткани.
 10. Комнатные растения.
 11. Изделия в технике «Декупаж».

VII класс

 1. Вышивка гладью.
 2. Декоративно-прикладное искусство Беларуси.
 3. Кружевница.
 4. Учимся экономии и бережливости.
 5. Праздники и традиции.
 6. Конструирование и моделирование одежды
 7. Лоскутная техника (пэчворк).
 8. Бисероплетение.
 9. Художественная роспись ткани.
 10. Азбука школьника-цветовода.
 11. Комнатные растения.

VIII класс

 1. Вышивка гладью.
 2. Изготовление одежды с элементами моделирования и конструирования.
 3. Кружевница.
 4. Эстетика жилища.
 5. Вышивка лентами.
 6. Учимся экономии и бережливости.
 7. Школа моды «Тинейджер».
 8. Праздники и традиции.
 9. Основы потребительских знаний в области безопасности питания, качества товаров и услуг.
 10. Конструирование и моделирование одежды
 11. Батик (роспись по ткани).
 12. Бисероплетение.
 13. Основы садоводства.
 14. Основы проектной деятельности.
 15. Азбука школьника-цветовода.

IX класс

 1. Изготовление одежды с элементами моделирования и конструирования.
 2. Эстетика жилища.
 3. Учимся экономии и бережливости.
 4. Школа моды «Тинейджер».
 5. Основы потребительских знаний в области безопасности питания, качества товаров и услуг.
 6. Конструирование и моделирование одежды
 7. Батик (роспись по ткани).
 8. Бисероплетение.
 9. Основы садоводства.
 10. Основы проектной деятельности.
 11. Основы современного этикета.
 12. Профессия — дизайнер.
 13. Асновы мастацкага ткацтва.
 14. Озеленение и дизайн помещений.

X класс

 1. Учимся экономии и бережливости.
 2. Основы современного этикета.
 3. Мое профессиональное будущее.

XI класс

 1. Основы современного этикета.

Технический труд

VI класс

 1. Искусство керамики.

VII класс

 1. Технология резьбы по древесине.

VIII класс

 1. Моделирование малых форм интерьера.
 2. Резьба по древесине.
 3. Технология резьбы по древесине.
 4. Имитация витража.

IX класс

 1. Моделирование малых форм интерьера.
 2. Пчалярства.
 3. Стеклянная мозаика (техника «Фьюзинг»).
 4. Технология резьбы по древесине.
 5. Имитация витража.

Черчение

IX класс

 1. Техническая графика.

X класс

 1. Техническая графика.

XI класс

 1. Техническая графика и моделирование.

Предлагаются факультативные курсы по предмету «Информатика»

 1. I-IV класс: «Развивающая информатика» (авторы-составители Л. И. Калита, А. И. Павловский, В. В. Сташенко).
 2. VI–VII класс. «Занимательная информатика» (авторы-составители С. Л. Глухарева, Г. В. Кирись, А. А. Мещерякова).
 3. VIII–IX класс:"Информатика в задачах" (авторы-составители О. Л. Сапун, Е. В. Пазюра, А. И. Лапо).
 4. X класс:"Информационно-образовательные ресурсы сети Интернет" (автор-составитель В. З. Сулейманов).
 5. XI класс:"Мультимедиа в современной жизни" (авторы-составители А. Е. Пупцев, А. А. Козинский) XI класс:.
 6. Алгоритмизация и программирование X- XI класс:

Рабочие ссылки:

 1. http://sch197.minsk. edu. by/ru/main. aspx? guid=1561 (аннотация программ)
 2. http://www. krasnoesh. com/index. php? option=com_content&view=article&id=263&Itemid=169 (список ФЗ)
 3. http://mogileviro. by/sites/default/files/data/materialy_otdelov/library/another/facult. pdf (литература)
 
« Пред.   След. »
Официальный интернет-портал Президента РБ
Министерство образования РБ
УпрОбрМогОблИсполкома
Отдел образования МГИК
Администрация Октябрьского района г. Могилева.
Детский правовой сайт


© 2009–2017 ГУО «Средняя школа № 34 г. Могилева»
212029, г. Могилев, ул. Габровская, 16. Email: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Размещение в Интернет МГКУП «ЦГИС», г. Могилев. Cвидетельство о регистрации официального сайта.
Статистика посещений сайта
Если вы заметили ошибку в тексте на нашем сайте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter